Na tomto místě si můžete stáhnout potřebné dokumenty:


Výpis z obchodního rejtříku

Výrobkové listy

Bezpečnostní list

ES certifikát shody I. (1.34 MB)
Portlandský cement EN 197-1 CEM I 42,5 N

ES certifikát shody II. (1.16 MB)
Portlandský struskový cement EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 R

ES certifikát shody III. (1.11 MB)
Portlandský směsný cement EN 197-1 CEM II/B-M 32,5 R

ES certifikát shody IV. (1.91 MB)
Vysokopecní cement EN 197-1 CEM III/A 32,5 N